Děkujeme, že nám pomáháte dělat kroky dobrým směrem. Bez pomoci dárců bychom nikdy nemohli realizovat naše poslání.

Fyzická osoba si může dar odečíst, pokud úhrnná hodnota darů za kalendářní rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Jedná se o úhrnné částky, tj. jednotlivé dary mohou být i nižší. Právnické osoby mají spodní limit pro jeden dar na charitativní účely stanoven na 2 000 Kč. Horní hranice je pak 5 % ze základu daně.

Pro bližší informace kontaktujte svého daňového poradce.

Potvrzení o daru zasíláme elektronicky

Podle Zákona o účetnictví, § 33 - formy účetních záznamů jsou si jak papírová, tak i elektronická forma rovnocenná. S ohledem na velké náklady spojené s rozesláním papírových potvrzení dáváme přednost elektronické variantě. Pokud přesto budete požadovat papírovou podobu, tak Vám ji rádi zašleme poštou.

Vaše jméno a příjmení
E-mail
Adresa trvalého bydliště
Datum narození
Celková částka poskytnutého daru
Jakým způsobem jste dary poskytl/a?
 
 
Byl dar poskytnul přes platformu Dobrokup?
 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme dle GDPR.