Tlapka v rukávu

Dali jsme si za cíl propojit seniory a opuštěná zvířata. Chceme pomáhat s přeplněnou kapacitou depozitů, útulků a zároveň působit jako prevence proti samotě u seniorů, kteří by si již vlastního zvířecího společníka z různých důvodů nepořídili. Zvíře má pro seniora přínos nejen v podobě milého společníka, ale má pozitivní vliv i na jeho fyzické zdraví. Pro depozity zase dočasná péče u seniorů nabízí domácí zázemí pro zvířata, která nemohou být v sounáležitosti s ostatními zvířaty v depozitu, potřebují specifickou péči nebo jsou pro svůj věk by se na prostředí depozitu těžko adaptovali a je u nich velká pravděpodobnost neumístění do trvalého domova.

Jak to funguje?

V případě zájmu klient projde úvodním pohovorem, kde bude prověřena jeho schopnost plné péče o zvíře, zjištěny jaké jsou jeho přání a možnosti ohledně umístění zvířete do jeho dočasné péče a bude poučen o principech fungování projektu Tlapka v rukávu.

V okamžiku, kdy nastane u spolupracujícího útulku potřeba umístit zvířecího azylanta do individuální dočasné péče proběhne propojení seniora s depozitem naším koordinátorem. Senior bude poučen o péči o azylanta, jsou mu předány nutné informace k péči o zvíře a je s ním uzavřená dohoda o dočasném umístění zvířete. Během celé dočasné péče je zvíře vedené jako zvíře depozitu, náklady na veterinární péči a krmivo tedy hradí depozit (pokud nebude dohodnuto jinak). V průběhu celé doby, kdy je zvíře umístěno v dočasné péči bude k dispozici náš koordinátor a kontaktní osoba v depozitu.

Naše plány a vize

Nyní pracujeme na vzniku unikátní metodiky, která ošetřuje obě strany dočasné péče Tlapky v rukávu, tedy depozit i seniora. Zároveň pracujeme na vytvoření sítě partnerských depozitů a zájemců, z řad seniorů. Projekt momentálně počítá s působností na území Prahy a Středočeského kraje, ale i díky vaší podpoře bychom rádi v budoucnu rádi rozšířili projekt do ostatních krajů a to i díky vytvoření silné metodiky. Již nyní se však můžou hlásit všichni, kteří se do toho chtějí pustit s námi. Psát nové příběhy zvířecích parťáků a seniorů chceme začít v roce 2024.

Chcete se zapojit?

Budeme rádi, když s námi podpoříte dobrou věc. 

Jsem senior a chci se zapojit →

Jsme organizace a chceme se zapojit →

Podpořte tento projekt

Jak využijeme vaše prostředky?
  • pomůžou nám s úhradou nákladů spojených s chodem spolku a projektů
  • můžeme tvořit metodiky a vytvářet know-how, tak aby naše projekty mohli jednou být rozšířené po celé republice
  • můžeme si dovolit školit a vzdělávat seniory a koordinátora
  • díky vám může být seniorům, zapojeným do Tlapky v rukávu koordinátor, který komunikuje s útulky a seniory

Chci přispět pomocí QR platby

Děkujeme, že nám pomáháte dělat dobré kroky správným směrem. Bez pomoci dárců bychom nikdy nemohli realizovat naše poslání a naplnit myšlenku Tlapky v rukávu. Podpořit naší činnost můžete darem na náš transparentní účet 258616355/0600. Dar ve výši 50 Kč nám moc pomůže,

Za všechny dary předem děkujeme ❤️

Podpořit nás můžete i nákupem naší Dobromisky.