Děkujeme, že nám pomáháte dělat kroky správným směrem. Bez pomoci dárců bychom nikdy nemohli realizovat naše poslání.

Jak můžete pomoci?
 • finančním darem na některý z projektů
 • nákupem na našem e-shopu, který podporuje opuštěná zvířata
 • materiálním darem
 • poskytnutím bezplatných služeb
Jak využijeme vaše prostředky?
 • pomůžou nám s úhradou nákladů spojených s chodem spolku a jednotlivých projektů
 • můžeme tvořit metodiky a vytvářet know-how, tak aby naše projekty mohli jednou být rozšířené po celé republice
 • můžeme si dovolit školit a vzdělávat pracovníky a koordinátory
 • díky vám může být nápomocen seniorům, zapojeným do Tlapky v rukávu koordinátor
 • umožňuje růst organizace Dobrokrok, tak  aby mohla poskytovat lepší a kvalitnější služby

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 258616021/0600

Transparentní účet →

 • 50 Kč nám pomůže uhradit administrativní poplatky spojené s chodem spolku, jako je provoz webových stránek, tisk materiálů nebo účetnictví.
 • 100 Kč díky vyššímu daru uhradíme nejen administrativní poplatky, ale můžeme investovat do propagace našich aktivit. Díky větší poptávce v našem e-shopu pak můžeme poslat více pomoci k dalším organizacím, které pomáhají zvířatům.
 • 250 Kč kromě již zmíněného uhradit náklady na fungování týmu, podpory našeho e-shopu a rozvíjet neziskové projekty jako je Tlapka v rukávu, Umisťovací výstava koček nebo aktivity pro seniory.